Nuffnang Ads

Tuesday, August 9, 2011

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 AKTA 514 (NIOSH,OSHA )PENGENALAN
Proses kerja semakin kompleks dan perubahan keadaan kerja, bersama-sama dengan yang dihasilkan baru atau menukar jenis bahaya, ada keperluan untuk pendekatan baru dan sistematik untuk menguruskan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Tujuan keseluruhan dari program ini adalah untuk menghasilkan seorang individu dengan kompetensi di disiplin inti dari keselamatan dan kesihatan. Secara khusus, program ini bertujuan untuk memberikan kemahiran yang diperlukan individu untuk menguruskan keselamatan dan kesihatan. Menguruskan Keselamatan dan Kesihatan Kerja akan memberikan keadaan kerja yang selamat serta meningkatkan produktiviti, keberkesanan operasi dan moral yang baik.
NIOSH ditubuhkan pada tarikh 24 Jun 1992 sebagai Perseroan Terbatas dengan jaminan, di bawah undang-undang Syarikat Malaysia, 1965. Sebagai sebuah syarikat, NIOSH diharapkan dapat beroperasi secara cekap dan dengan birokrasi pentadbiran minimum. NIOSH Lembaga Pengarah terdiri daripada 15 ahli Dewan, sepuluh yang dilantik oleh Kerajaan sementara sisanya dipilih oleh ahli NIOSH dalam Sidang Umum Tahunan (RUPST).

Memahami landasan teori dan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk secara efektif mengelola isu-isu keselamatan dan kesihatan dalam organisasi.Memperoleh pemahaman yang mendalam dan kompetensi dalam amalan-amalan keselamatan dan kesihatan.Mendemonstrasikan pengetahuan asas perundangan berkaitan berkenaan dengan peraturan keselamatan dan kesihatan.
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
AKTA 514

Suatu Akta untuk membuat peruntukan lanjut bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan
kebajikan orang-orang yang sedang bekerja, bagi melindungi orang lain terhadap risiko
kepada keselamatan atau kesihatan berkaitan dengan aktiviti orang-orang yang sedang
bekerja, untuk menubuhkan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan
bagi perkara yang berkaitan dengannya.

Tujuan Akta

Tujuan Akta ini adalah  :
Ø  Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;
Ø  Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja;
Ø  Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka;
Ø  Untuk mengadakan cara yang menurutnya perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh system peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan.

NIOSH
Latar Belakang NIOSH

1 Disember 1992 menandakan sebuah era baru dalam promosi Keselamatan dan Kesihatan di Malaysia. Pada hari ini, Institut Nasional Keselamatan dan Kesihatan Kerja (NIOSH) dilancarkan, selepas persiapan yang cermat dan komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja di Malaysia. Dalam kata-kata Menteri Sumber Manusia, Malaysia, NIOSH akan menjadi kritis mangkin "" dalam mempromosikan keselamatan dan kesihatan yang juga akan menjadi tulang belakang "" untuk membuat "menetapkan diri sendiri budaya keselamatan dan kesihatan" di Malaysia.
NIOSH ditubuhkan pada tarikh 24 Jun 1992 sebagai Perseroan Terbatas dengan jaminan, di bawah undang-undang Syarikat Malaysia, 1965. Sebagai sebuah syarikat, NIOSH diharapkan dapat beroperasi secara cekap dan dengan birokrasi pentadbiran minimum. NIOSH Lembaga Pengarah terdiri daripada 15 ahli Dewan, sepuluh yang dilantik oleh Kerajaan sementara sisanya dipilih oleh ahli NIOSH dalam Sidang Umum Tahunan (RUPST). Hal ini membuat NIOSH berbeza dari lembaga serupa di negara-negara lain. NIOSH ditubuhkan dengan RM1 juta Pelancaran Grant dari Kerajaan dan lebih RM50 juta Endowment Fund (RM40 juta daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (SOCSO) dari Malaysia dan lebih RM 10 juta dari Kerajaan Malaysia), yang akan dilaburkan, dan kembalinya pelaburan akan digunakan untuk membiayai sebahagian operasi NIOSH.
 
Tujuan
Pada berhasil menyelesaikan program ini, pelajar akan dapat
 • Memahami landasan teori dan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk secara efektif mengelola isu-isu keselamatan dan kesihatan dalam organisasi.
 • Memperoleh pemahaman yang mendalam dan kompetensi dalam amalan-amalan keselamatan dan kesihatan.
 • Mendemonstrasikan pengetahuan asas perundangan berkaitan berkenaan dengan peraturan keselamatan dan kesihatan.
 • Menunjukkan peranan dan fungsi keselamatan dan profesional kesihatan dan nilai pendekatan pasukan untuk keselamatan dan amalan kesihatan;
 • Mengembangkan diperlukan saintifik, kemahiran teknikal yang berkaitan dengan analisis, penilaian dan tafsiran data.
Menunjukkan pendekatan komunikasi yang berkesan dan kemahiran dalam bidang keselamatan dan kesihatan

NIOSH Undian Syarikat :
 1. Profesional & Integriti Peribadi
 2. Kejujuran
 3. Komitmen
 4. Transparansi
 5. Keahlian teknikal
 6. Pembangunan Sumber Manusia
 7. Kerja sama
 8. Kepemimpinan
 9. Komunikasi
Latihan
Latihan merupakan bahagian integral dari Keselamatan & Kesihatan (Keselamatan dan Kesihatan Kerja). Untuk memastikan kejayaan dari setiap program Keselamatan dan Kesihatan Kerja di tempat kerja, dan berkesan latihan yang mencukupi perlu dilaksanakan bagi seluruh mereka yang bertanggung jawab untuk Keselamatan dan Kesihatan Kerja. Latihan membolehkan pengurus, penyelia dan pekerja untuk memahami cara kerja sistem pengurusan keselamatan dan pematuhan undang-undang yang diperlukan. Mereka kemudian akan memahami tanggung jawab mereka sendiri dan tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja masing-masing.
  
Perkhidmatan Maklumat
Penyebaran maklumat merupakan salah satu fungsi dalam NIOSH yang telah menjadi diperlukan oleh industri Malaysia. Secara tidak langsung ini menunjukkan peningkatan tahap kesedaran dalam Keselamatan dan Kesihatan Kerja di antara pengusaha, pekerja dan institusi pendidikan tinggi. Pembangunan infrastruktur dan perisian teknologi maklumat tersebut antara unsur-unsur utama dari menyebarkan maklumat kepada industri serta masyarakat secara keseluruhan.
NIOSH juga mengatur dan menyertai dalam pelbagai pameran, seminar dan persidangan yang diadakan kebangsaan serta memberikan nasihat dan menyokong industri dalam keselamatan mereka dan aktiviti kempen kesihatan. Sebagai maklumat penting dalam mewujudkan tujuan dari persekitaran kerja yang sihat dan selamat, NIOSH aktif melakukan kegiatan Diseminasi Maklumat untuk menjangkau awam dengan harapan untuk menanamkan budaya kerja yang sihat dan selamat.
Penyelidikan dan Pembangunan
NIOSH sebagai pemimpin untuk Keselamatan dan Kesihatan (Keselamatan dan Kesihatan Kerja) di Malaysia adalah memimpin untuk memperkenalkan R & D geran. Untuk tujuan ini, NIOSH telah menyisihkan anggaran sebanyak 10% daripada pulangan pelaburan dana abadi, untuk geran dimaksudkan.
Beberapa prinsip dalam memperuntukkan dana untuk R & D projek:
 • Untuk menyokong projek-projek penyelidikan yang digunakan
 • Untuk menyokong projek-projek dengan nilai Keselamatan dan Kesihatan Kerja yang tinggi
 • Untuk menyokong projek-projek dengan keutamaan kebangsaan yang tinggi
 • Untuk menyokong projek-projek yang memanfaatkan infrastruktur yang sedia dan instrumen saintifik di NIOSH
Dengan geran ini, pihaknya berharap untuk menghasilkan penyelidikan yang lebih dalam bidang Keselamatan dan Kesihatan Kerja dan akan meningkatkan tahap Keselamatan dan Kesihatan Kerja di Malaysia.
OSHA
OSHA terdiri daripada pelbagai pasukan keselamatan dan high profesional yang keahliannya difokuskan pada apa yang syarikat melakukan yang terbaik:
Melaksanakan khusus halaman penyelesaian
yang cekap, kos-efektif, dan sesuai jadual
Dengan keahlian teknikal yang pelbagai dan kompleks sebagai tapak dan kemudahan pelanggan, OSHA yang strategik diposisikan untuk membantu masyarakat menguruskan ditetapkan pelbagai masalah teknikal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masa lalu, dan masa depan operasi ini.
OSHA dibezakan oleh liputan dan berbagai disiplin profesional mempunyai; keahlian teknikal lanjutan kakitangan OSHA dan sumbangan profesional yang OSHA telah dibuat untuk industri serta masyarakat tempatan melalui penyertaan dalam beberapa projek dan peristiwa yang telah membantu meningkatkan kesedaran awam yang berkaitan dengan keselamatan, dan masalah high `
http://www.osha.com.my/images/about2.gifOSHA telah membentuk bernilai jangka panjang hubungan dengan pelanggan-pelanggan kami, menyediakan pendekatan yang disesuaikan dengan kemalangan kerja dan pencegahan penyakit. Kami bekerja sama dan discretely dengan pelanggan untuk mengenalpasti bahaya dan memberikan perspektif terhadap risiko.

LATIHAN
 Tanggung jawab untuk persekitaran kerja yang selamat dan sihat tidak hanya terletak di tangan pihak pengurusan syarikat. Semua pekerja sama-sama bertanggung jawab untuk memastikan tempat kerja adalah selamat dan bahawa setiap bawahan yang ditugaskan menerima latihan yang cukup dalam untuk ditugaskan melaksanakan tugas mereka.
 Setiap pekerja harus diberitahukan untuk peringatan dan pengajaran asas keselamatan dan bahaya apapun yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu atau kegiatan. Bergantung pada tanggung jawab pekerjaan setiap pekerja, latihan ini boleh berkisar dari beberapa jam sehingga beberapa minggu per tahun. Fokus utama dari program latihan adalah untuk melindungi pekerja daripada bahaya yang berkaitan dengan persekitaran kerja mereka. Apapun kaedah, latihan berpotensi akan mengakibatkan penurunan kemalangan kerja dan akhirnya penurunan kos operasi.
OSHA juga melakukan latihan pekerja dalam format penyertaan yang tinggi dan berunding dalam mod penghantaran dan berkesan format. Berikut ini adalah senarai latihan siri:
 1. Keselamatan dan Kesihatan Kerja-MS Sistem Latihan
 2. Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Kerja
 3. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Kerja
 4. Keselamatan dan Kesihatan Kerja Perundangan
 5. Keselamatan dan Kesihatan Kerja Aman Sistem Kerja
 6. Perniagaan Pengurusan Krisis
Tujuan
Terdapat beberapa tujuan penubuhannya, antaranya ialah :
 • Keselamatan dan Kesihatan Pentadbiran , agen persekutuan Amerika Syarikat yang menetapkan keselamatan dan kesihatan kerja
 • Keselamatan dan undang-undang Kesihatan tahun 1970, undang-undang persekutuan di Amerika Syarikat, tindakan yang mencipta Keselamatan dan Kesihatan Pentadbiran disebutkan di atas
 • Keselamatan dan Kesihatan Act 1994 , sebuah undang-undang kebangsaan Malaysia
 • Eropah Badan Keselamatan dan Kesihatan Kerja , sebuah lembaga Kesatuan Eropah
RUJUKAN

 1. OSHA – ‘Keselamatan & Kesihatan Academy’.
 2. NIOSH-‘ National Institute Of Occupational Safety & Health’.
 3. "http://ms.wikipedia.org/wiki/Kesihatan_dan_keselamatan_pekerjaan
 4. Garis Panduan bagi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
 5. Kamal Halili Hassan, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994: Labour and
 6. Employment, Medicine Malaysia, CLJ (Dec), 1994.
 7. 11. Kamal Halili Hassan, Undang-undang Keselamatan Industri di Malaysia, Dewan Bahasa
 8. dan Pustaka, 2001.
 9. 12. Kamal Halili Hassan, Undang-undang Keselamatan Industri: Piawaian ILO dan Malaysia,
 10. MLJA 84, 2002.
 11. 13. Laporan Tahunan PERKESO 1997.
 12. Buku Rujukan:-
  1. Elemen Pembelajaran.
   - Pengarang:.ibu Pejabat MARA, K.L

2 comments: